Vývojová psychologie

Pavlína Němcová – Vývoj dítěte z hlediska potřeb od narození do 3 let a dopad do dospělosti

Když se narodíme, máme v sobě vrozené představy o tom, co od světa potřebujeme dostat. Máme JEN 5 základních potřeb, jejichž uspokojení nebo neuspokojení v dětském věku pak ovlivní celý náš život.  Společně se podíváme na jednotlivé potřeby a zamyslíme se nad tím, jak je náš život ovlivněn našimi zážitky z dětství. + základní informace o terapii, která se tomu věnuje u dospělých lidí – Pesso Boyden psychomotor psychotepie.

Během studia psychologie mě zajímaly závislosti. Moje první praxe byla v primární prevenci ve školství. Od ní jsem se dostala k řešení šikany ve školách a školní psychologii. Pracovala jsem na telefonické krizové lince, v poradně pro oběti domácího násilí, se sociálně slabými rodinami. Vedla jsem kurzy osobnostního rozvoje pro dlouhodobě nezaměstnané. Školím už delší čas pedagogy, sociální pracovníky, pracovní týmy firem v různých psychologických tématech. Posledních 8 let se věnuju hlavně vývojové psychologii, práci s pěstounskými rodinami a dětmi s ranými traumaty. A to mě také přivedlo k terapii PBSP, kterou se zatím učím. A také k józe, jejíž lektorkou jsem se stala. Protože práce s tělem je důležitá. Je to jediné tělo, které tady na zemi máme.

Natalja Monski – Vliv digitálních technologií na děti předškolního věku

Nejraději trávím čas s dětmi. Nejlépe rozumím maminkám. Nejvíce mne fascinuje fungování lidského mozku.
To vše se snažím skloubit ve své práci i studiu. Mým cílem je stát se dětským klinickým psychologem, zatím pracují na tom, abych v budoucnu měla co nejméně malých pacientů, teda soustředím se na prevenci dětských vývojových poruch. Ve svých kurzech Miminek chytrý od plínek, Dobrý Start a Genesis nabízím dětem takové aktivity, které přispívají k jejich všestrannému vývoji, odpovídajícímu věku, a to vše formou her a zábavných aktivit. Nejvíce ocením, když maminky dají na má doporučení, rady a společně se radujeme, jak se jejich děti před očima mění. Vím, že dětství moderních dětí je jiné než to naše, jejich život je od narození naplněn digitálními technologiemi. Tomu se už nelze vyhnout, má to nepochybně i svoje plusy, ale jaké nebezpečí v sobě skrývá rozzářena obrazovka pro děti? Nejen o tom vám ráda povím ve svém vystoupení na téma: Vliv digitálních technologií na děti předškolního věku. Dozvíte se odpovědi například na to:

– jakou televizi je nejlépe pořídit do dětského pokojíčku
– kolik času by měli trávit u obrazovek děti různého věku?
– proč nočník a Večerníček není dobrá kombinace?
– je třeba pohřbít Tamagoči?
– proč je pohádka Máša a Medvěd na černé listině u ruských dětských psychologů?
– jak TikTok mění mozek děti? 
– jak poznat bezpečnou počítačovou hru?

Nuda rozhodně nebude, už i proto, že pocházím z Ruska a v češtině občas nechtěně hodím nějakou perlu, za to budu možná i citovat Vygotského v originálu. 
Těším se i na vaše otázky a věřím, že to bude velice produktivně strávený čas.
Pedagog, studentka psychologie 3 ročníku, autorka projektu Pro Děti, trenérka vývojových kurzů v Opavě pro děti od 6 měsíců do 6 let, maminka 3 dětí.

Veronika Kubíčková – Iluze ve vzdělávání sexuální výchovy

Jmenuji se Veronika Kubíčková a už sedmým rokem spolupracuji s e-shopem Růžový slon, pro kterého tvořím webový obsah. Natáčím produktová videa, televizní pořady, věnuji se copywritingu, spolupracuji s médii, odpovídám na dotazy a společně s produktovým týmem vybírám novinky, které vypouštíme do světa a které pečlivě testujeme. Ve své sbírce mám už hromadu hraček, a tak přesně vím, co doporučit, když si někdo přijde pro radu. Zajímám se o partnerské vztahy, ale i vzdělávání mládeže v sexuální oblasti. Mimo jiné dálkově studuji na Pedagogické fakultě v Ostravě učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kde mezi mé závěrečné práce patří téma láska, analýza sexuální výuky mezi rodiči a učiteli a vrcholem je diplomová práce na téma Sexualita v období mladšího školního věku – retrospektivní přístup. Mám manžela a dvě dcery, a tak svůj volný čas trávím s rodinou, sportem, čtením knih nebo hrou na klavír. Bez dobré kávy si nedokážu svůj den představit a s radostí si k ní dopřeji třeba kousek jablečného štrůdlu.

Většina pedagogů i rodičů si uvědomuje, že je vzdělávání sexuální výchovy na základních školách důležitou součástí základních vzdělávacích potřeb každého jedince, ale i přesto velice opomíjeným tématem. Problémem bývá co učit, kdy by se žáci danou informaci měli dozvědět, také kým má být zprostředkována nebo zda jsou k ní dobré podklady. Kvalitní výuka sexuální výchovy funguje jako prevence sexuálního násilí a kybernásilí. Probereme pohledy rodičů i učitelů, jak pohlížejí na vzdělávání dětí v sexuální oblasti, od kolika let je vhodné se s dětmi na toto téma bavit, od koho se dozvídají odpovědi na své zvídavé otázky a kdo by měl být ten, který jim všechno osvětlí. Nahlédneme i do světa internetu, sociálních sítí, pornografie a vlivu na sexuální chápání a ovlivňování partnerských vztahů. V neposlední řadě si řekneme, zda výukové materiály jsou dostatečné a učitelé jsou otevřeni a připraveni lépe učit sexuální výchovu nebo je toto téma stále v plenkách.

Katarina Šoltis Smith, Eliška Muroňová – Ovlivnitelnost a sociabilita u předškolních dětí

Zabývaly jsme se ovlivnitelností a sociabilitou u dětí předškolního věku. Výzkum byl proveden na třech třídách mateřských škol s dětmi ve věku 5-6 let. Cílem výzkumu bylo objasnit, zda je působením zvoleného vlivu ovlivněno pojetí postavy čerta u dětí této věkové kategorie a jaký je rozdíl mezi jednotlivými třídami. Každá z tříd představovala jednu výzkumnou skupinu. První skupině byla 24 hodin předem přečtena pohádka, v níž je čert zobrazen veskrze pozitivně. Druhé třídě byla ve stejnou dobu přečtena pohádka zachycující čerta v jeho klasické, zlé podobě. Třetí, srovnávací skupina nebyla vystavena vlivu žádnému. Následující den byly děti namotivovány, aby nakreslily čerta pro Mikuláše, který zapomněl, kdo čert je. Při odevzdávání obrázku potom děti jednotlivě odpovídaly na otázky, kdo je to čert a jaký je. Na děti před provedením experimentu nepůsobil žádný jednotící vliv, experiment byl realizován týden před Mikulášem. Kresba sloužila jako podklad k rozhovoru s dítětem pro lepší vizualizaci, a zároveň pro následnou analýzu jednotlivých prvků vyskytujících se v obrázku. Následně byly analyzovány výpovědi dětí, porovnávány odlišnosti napříč skupinami a výsledky zhodnoceny, zda jsou v souladu či nesouladu s námi předloženou podobou čerta a hypotézami a vlivu skupiny.

Výsledky studie nevycházejí statisticky signifikantní, avšak zachycují určité trendy v ovlivnitelnosti jak skupinou, tak i specifické rozdíly mezi dívkami a chlapci, ovlivnění dlouhodobě působícími vnějšími faktory či nekonzistentnost mezi dojmem, jakým působila kresba a dojmem z interview.

Eva Katrušáková – Kořeny a Křídla

Rodíme se jako nepopsaný list. To, jakým způsobem se od prvního dne učíme,  kolik lásky a pozornosti od nejbližších dostáváme, jak je stimulován náš mozek, rozhoduje nejen o našem dětství, ale o celém našem životě. Kdo jsem? Kdo jsou mí předkové? Jaké hodnoty vyznávám? … Identita je pevná půda pod nohama. KOŘENY. Jen pevné kořeny nám dovolují rozvinout KŘÍDLA a letět životem bezpečně. Kořeny a křídla jsou dokonalým principem, jak udržet svůj život v rovnováze. I přes pády. 

Po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru angličtina – čeština se řadu let věnovala tlumočnictví a výuce anglického jazyka. Koncem 90. let založila soukromou školu cizích jazyků. V roce 2006 změnila směr a odešla do neziskové sféry. Založila obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem®, která patnáctým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato iniciativa propaguje budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení hodnotné dětské literatury. K dnešnímu dni se do kampaně zapojily stovky škol, školek a knihoven.  Tuto ideu podpořilo přes sto známých osobností ze světa kultury, umění a sportu.