Psychopatologie

Jakub Majetny – Využití pohádek v klinicko-psychologické praxi

Příspěvek seznámí posluchače s možnostmi terapeutického působení pohádkami v práci s dětmi i rodinami. Zastavíme se nad aplikací u dílčích vývojových období. Pohádky je možno využít jak v individuálním sezení s dítětem, tak s rodičem, nebo s celou rodinou zároveň. Dle zájmu posluchačů bude příspěvek po teoretické části zaměřen na konkrétní vývojové období nebo diagnostický okruh. Rovněž si vymezíme možnosti a limity práce s pohádkami na pomezí sociálního a klinického resortu. Audio-vizuální ochutnávka.

Psycholog a psychoterapeut Mgr. Jakub Majetny je zakladatelem a předsedou spolku Naše rovnováha, který se zabývá multidisciplinární podporou rodin a dětí s handicapem. Působí v ambulanci klinické psychologie v Českém Těšíně. Psychologické vzdělání získal na univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii, narativní terapii a v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. V současnosti ho baví především tvorba pohádek ,,na míru”, pro konkrétní terapeutickou situaci.

Přemysl Mikoláš – Neuro-vývojové poruchy aneb od psychopatologie k psychickému růstu

Přednáška z oblasti neuro-vývojových „poruch ”  je koncipováno zkušenostmi ze setkávání s dětmi, dospívající a dospělými na ne neurovývojovem spektru jinakosti. Jsem často svědkem absence „pramene života“ u lidí se kterými jsem ve spojení a propojení prostřednictvím psychoterapie resp. bytí. V přednášce ukážu svůj pohled na možnosti růstu cestou Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové a Dětské a adolescentní vztahové psychoterapie a znovu tak objevení „pramene života“ u dotčených lidí.
Cílem přednášky je pokus zprostředkovat zúčastněným srozumitelnou a praktickou formou možnosti podpory psychického růstu lidí na neurovývojovém spektru jinakosti.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU Brno, jsem certifikovaný terapeut v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku České lékařské komory v Transformační systemické psychoterapie dle Virginie Satirové a Dětské a adolescenti vztahové psychoterapie. Od roku 2007 dosud pracuji v Dětském domově se školou v Těrlicku, kde se setkávám s dětmi a dospívající s různým „nálepkami“.  Od roku 2007 dosud se také věnuji  dětem, dospívajícím a dospělým na autistickéme spektru v rámci Speciálně pedagogického centra pro klienty s poruchami autistického spektra a vadami řeči v Ostravě – Zábřehu, kde jsem v letech 2007 – 2016 působil na pozici psychologa. Souběžně  od roku 2010 podporuji rodiče a děti ve spolku ADAM– autistické děti a my z Havířova, kde připravuji a realizuji s kolegyněmi individuální, skupinovou, párovou a rodinou psychoterapii.

Ivana Nikitinská – Psychické následky popáleninových úrazů u dětí

Popáleninové úrazy u dětí patří k nejstrašnějším, nejbolestivějším a nejtragičtějším úrazům. Vyznačují se vysokou mortalitou. Když už dítě tento úraz přežije, zůstávají mu hluboké jizvy na těle i na duši. Stejná hrubost zranění na povrchu těla běží také do nitra těla popáleného dítěte. Zvláště u tohoto typu úrazu platí, že jak rozsáhlé je poranění na těle, tak rozsáhle je poraněna i duše. Po návratu děti z nemocnice prožívají posttraumatické stresové syndromy, deprese, úzkostné poruchy, fobie, alterace osobnosti, poruchy kontaktu s realitou, flashbacky, sociální vyloučení, sociální smrt, myšlenky na sebevraždy, sebevraždy. Deprese a PTSD se vyskytuje až u 25-45 % pacientů. Již u 5-ti letých dětí mohou být obavy ze smrti, z dalších bolestí… Je nutné pomoci popálenému pacientovi zařadit se zpět do života. Vyžaduje to však dlouhodobou rehabilitaci fyzickou, ale i psychickou. Nosnou linií přednášky jsou 3 videa vyprávění tří dětí po popáleninových úrazech. Tyto děti jsou našimi „Bojovníky Avalone“. Denny – přišel o polovinu těla od pasu dolů, včetně pánve. Daniel – v osmi letech hořel jako pochodeň, dokázal vstát a doběhnout si domů pro pomoc. Transplantace kůže na 97% těla. Filip – opařen vařící vodou od pasu dolů. Transplantace kůže. Tito chlapci jsou jedni z mála lidí na celém světě, kteří tak těžké úrazy dokázali přežít. Přiloženy jsou ukázky naší činnosti AVALONE z oblasti popáleninové péče. Děkujeme, že Vás to PÁLÍ s námi. 

Ivana Nikitinská, zakladatelka a ředitelka AVALONE z.s., nestátní nezisková organizace. Vzdělání: Psychoterapeutická fakulta Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 

Motto AVALONE: „POMÁHÁME DĚTEM – protože nás jejich bolest PÁLÍ. Prevence popáleninových úrazů, pomoc těžce nemocným a popáleným dětem. NA ŽIVOTĚ DĚTÍ ZÁLEŽÍ.“

Radka Hájková & Lucie Jeníčková – Aplikovaná behaviorální analýza a její využití u dětí s poruchou autistického spektra

Cílem přednášky je uvést účastníka do problematiky využití aplikované behaviorální analýzy (ABA) v rámci efektivních intervencí u dětí s poruchou autistického spektra. Probereme základní východiska a principy ABA. Konkrétně se zaměříme na přístup založený na rozvoji verbálního chování. Zmíníme strategie, které pomáhají nejen dětem s PAS dosáhnout jejich potenciálu. Celá přednáška bude doplněna o kazuistiky z praxe.

Radka Hájková
Fyzioterapeutka a psycholožka, která se posledních 5 let věnuje problematice dětí s diagnózou poruchy autistického spektra. Vystudovala aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute od Technology a nyní se připravuje na mezinárodní zkoušky (na úrovni BCBA). Pod dohledem zkušených supervizorů vede několik dětí v domácích programech. Snaží se o zviditelnění pojmu ABA i v akademických kruzích, kde cílem její disertační práce je vytvoření ABA tříd v běžných základních školách a ověření jejich fungování.

Lucie Jeníčková
Certifikovaná behaviorální analytička a psycholožka. Aplikované behaviorální analýze (ABA) se věnuje od roku 2016. Absolvovala roční odbornou stáž v Anderson Center for Autism (NY, USA), vystudovala jednooborovou psychologii na UPOL a postgraduálně pak ABA na Florida Institute of Technology. V současnosti se věnuje doktorskému studiu klinické psychologie na katedře psychologie UPOL a své soukromé praxi, kde pracuje primárně s dětmi s poruchami autistického spektra.