Neděle

Mgr. et Bc. Libor Cach – Kazuistika kauzy Jaroslav Stodola

Jmenuji se Libor Cach, narodil jsem se ve Svitavách a na tomto okrese jsem i vyrůstal. Co se týče vzdělání, vystudoval jsem Masarykovu univerzitu v Brně, bakalářský obor Právní specializace – teorie a praxe přípravného řízení trestního a poté na Univerzitě Hradec Králové navazující magisterský obor Specializace v pedagogice. 

V praxi jsem od roku 1991 – 2014 byl příslušníkem Policie ČR, a to ve funkcích policisty, od roku 1994 jako vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování ve Svitavách až do roku 2002, kdy jsem se stal zástupcem vedoucího oddělení obecné kriminality a od roku 2007 vedoucí oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ve Svitavách. Od roku 2003 do roku 2014 jsem byl také souběžně se svou funkcí komisaře i policejní vyjednavač. 

Od odchodu od policie, na konci roku 2014, pracuji jako volený zástupce obce Dlouhá Loučka, a to ve funkci starosty. Na policejní praxi jsem však nezanevřel, neboť současně i vyučuji kriminalistiku jako maturitní předmět na střední škole.

Přednáška týkající se kazuistiky a formě  výslechu, dnes již doživotně odsouzeného Jaroslava Stodoly, s kterým jsem jednal a vyslýchal jej jako policista.

PhDr. Štěpán Vymětal – Psychologické aspekty násilné radikalizace

Psycholog se zaměřením na forenzní psychologii a psychologii krizí, katastrof a traumatu. Zastupuje ČR ve Stálém výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA. Člen prezídia Asociace forenzních psychologů. Člen Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu ČMPS. Působí na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR (aplikace psychologie do krizového řízení, psychologie katastrof, forenzní psychologie) Je členem DVI týmu ČR v Kriminalistickém ústavu PČR (identifikace zemřelých z hromadných neštěstí). Přednáší psychologii katastrof na FF UK. Jako soudní znalec pracuje s pachateli a obětmi trestných činů.

Přednáška se zaměří na psychologické a psychosociální aspekty procesu násilné radikalizace. Seznámí s aktivitami v oblasti výzkumu odsouzených v riziku radikalizace, který je realizován v českých věznicích. Na příkladu aktivních útočníků v ČR přiblíží i téma nespecifické individuální radikalizace tzv. osamělých útočníků.

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. – Coming out jedinců s pedofilní orientací

Působí na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP Olomouc. Zabývá se problematikou genderu a sexuality. Je autorem knihy „Sexualita a sexuální identita: Sociální povaha přirozenosti“, která vyšla v roce 2016 v nakladatelství Portál. Mezi jeho poslední výzkumné aktivity patří výzkum v rámci projektu „Sociální a právní aspekty života intersex osob v Česku“, který byl zpracován pro kancelář ombudsmana, a výzkum mezi tzv. nekriminálními pedofily, jehož výsledky byly publikovány pod názvem „Coming out of People with Pedophilic Orientation“ v časopise International Journal of Sexual Health.

Coming out jedinců s pedofilní orientací

Příspěvek vychází z výzkumu mezi členy Česko-slovenské pedofilní komunity (ČEPEK) a zaměřuje se na coming out na individuální a na sociální rovině. Coming out je v případě nositelů stigmatizované identity jednou z cest, jak se s touto stigmatizací vyrovnat. V případě pedofilních jedinců coming out navíc zvyšuje pravděpodobnost, že se dotyčný nedopustí zneužití dítěte. Jedinec, který sám sobě přizná, že je pedofilní, může se svou pedofilií lépe pracovat a přes vnitřní coming out může dospět ke coming outu vnějšímu. Vnější coming out je cestou k ne/formální emocionální a terapeutické podpoře a zpětné vazbě ze strany sociálního okolí. Pedofilní jedinec, který prošel coming outem, nezneužívá děti a veřejně jakékoli zneužívání dětí odmítá, se navíc může stát rolovým modelem pro další pedofilní jedince. Coming out je však pro pedofilní jedince nesmírně obtížným aktem, neboť se jím zvyšuje riziko sociální stigmatizace vycházející ze stereotypu ztotožňující pedofilii se zneužíváním dětí. Tolerantnější přístup k pedofilům, kteří deklarují svou touhu nezneužívat děti, má takto preventivní rozměr vůči sexuálnímu zneužívání dětí.

Mgr. Michaela Bondy – Resocializace 4x jinak u jednoho střelce – reference o znaleckých posudcích na mediálně známého střelce

  • klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně

  • klinická praxe od roku 1996, provozuje akreditovanou Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Ostravě

  • Soudní znalkyně od roku 2003

  • Absolventa jednooborové psychologie na FFUP v Olomouci, atestace z klinické psychologie a specializace ze systematické psychoterapie

  • Autorka publikace Bonding – porodní radost a Porodní pohádka

  • Spoluorganizátorka Ostravských soudně – znaleckých konferencí a odborných seminářů: odkaz zde