Finanční tým

Finanční tým se skládá ze čtyř členů. Jejich hlavním a momentálním úkolem je hledání sponzorů. Dále je jejich cílem vytvoření finančního plánu a jeho kontrola, fakturování a zkrátka vše co s náklady na konference souvisí.

David Peca

Jmenuji se David Peca a jsem studentem druhého ročníku psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na konferenci Dítě – o něm, pro něm zastávám funkci finančního koordinátora. Na organizaci této události se mi líbí nejvíc asi to, že máme možnost nahlédnout za oponu, podívat se, jak příprava takové akce opravdu probíhá, co vše obnáší. Je to pro mě výzva, ale doufám a věřím, že se vše povede a bude to pro všechny zúčastněné obohacením.

Dorota Tomášková

Jmenuji se Dorota Tomášková a jsem studentkou 2. ročníku psychologie na Ostravské univerzitě. Vypomáhám na konferenci ve finančním týmu a doufám, že se všechno podaří, jak má a těším se na společnou spolupráci. Snad se nám všechno podaří i přes složitou situaci zvládnout a zorganizovat.

Petra Klůsová

Jmenuji se Petra Klůsová a jsem studentkou psychologie na Ostravské univerzitě. V rámci konference působím ve finančním týmu a očekávám od ní získání nových zkušeností s plánováním, kooperací a že poznám nové lidi. Také to, že si z konference odnesu nové vědomosti. A očekávám také to, že se nám se společnými silami konference skvěle vydaří.

Barbora Višvaderová

Jsem Barča Višvaderová a jsem studentkou druhého ročníku Psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pro tento akademický rok jsem aktivní členkou PSYCHOČASU a na konferenci jsem součástí finančního týmu. Jsem velmi ráda, že se můžu podílet na této konferenci, na její organizaci a získat tak spoustu cenných zkušeností, poznat skvělé lidi a spolupracovat s nimi. Věřím, že vše dopadne podle plánu, že si tuto konferenci všichni užijeme a že pro nás všechny bude velkým přínosem.